Türkiye Ortak Ödeme Platformu; vatandaşlarımızın para transferi, alışveriş, ulaşım gibi günlük hayatlarındaki ödeme ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabilecekleri bir sistemdir.

1.  Türkiye OrtakÖdeme Platformu nedir?

TürkiyeOrtak Ödeme Platformu; vatandaşlarımızın para transferi, alışveriş, ulaşım gibigünlük hayatlarındaki ödeme ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabilecekleri bir sistemdir.

2.  Platformunticari unvanı ne olacak ve şirketin Genel Müdürü kim olacak?

Şirketinticari unvanı “Türkiye Ortak Ödeme Platformu A.Ş.”  olacaktır. Genel Müdür olarak platforma üyeşirketler dışından, tarafsız bir isim atanacaktır.

3.  TürkiyeOrtak Ödeme Platformu A.Ş.’nin kuruluş hikâyesi nedir?

Buplatform yaklaşık 2 yıl önce ilgili paydaşların bir araya gelerek dijitalleşendünyada yenilikçi çözüm arayışları neticesinde başlayan görüşmelerle ortayaçıktı. Ardından PTTkoordinatörlüğünde para transferi, takas, mutabakat, fon transferi, cüzdanyönetimi hizmeti ve finansal hizmetlere ilişkin destek hizmetleri vermek üzerebirbirinden farklı uzmanlıklara sahip Denizbank, İBB/Belbim, PTT A.Ş.,Turkcell, Türk Telekom, Vakıf Katılım tarafından bir “Ortak Ödeme Platformu”kurulması çalışmaları ivme kazandı. Takip eden dönemde niyet mektubu imzalandıve tüm paydaşların çalışmaları ile bugüne gelindi.

4.  Türkiye OrtakÖdeme Platformu ile ulaşmak istediğiniz hedeflerinizden bahsedebilir misiniz?

Türkiye Ortak Ödeme Platformu;vatandaşlarımızın para transferi, alışveriş, ulaşım gibi günlük hayatlarındakiödeme ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabilecekleri bir sistemdir. Dünyada dabu sistemin çeşitli örnekleri bulunuyor. Hedefimiz, sektörlerinde sahipoldukları yüksek tecrübe ile ülkemizin önde gelen kurumları olarak kendi bilgibirikimimizle geliştirdiğimiz sistemi vatandaşlarımızın kullanımına sunarakhayatlarında fark yaratmak. Bu sayede, gündelik hayatın her anında hiçbirzorlukla karşılaşmadan, tek bir uygulama ile sunulacak pek çok hizmetvatandaşlarımızı bekliyor.

Bu proje kapsamındaki hedeflerimizisıralarsak;

 

·       Ülkemizin her birnoktasında erişilebilir finansal çözümler üreterek finansal teknolojileralanında bir inovasyon platformu olmak.

·       Bu altı şirketinkendi yeteneklerini ve güçlerini birleştirerek yenilikçi çözümlerüretebilecekleri, bu çözümlerle dünya devleriyle yarışır hale gelebilecekleribir platformu hayata geçirerek, insanlarımızın günlük hayatlarını tek biruygulamayla kolaylaştırmak.

·       Kendi çözümlerimiziüretip ihraç ederek kazanımlarımızın yine ülkemiz sınırları içerisindekalmasını sağlamak.

·       Kayıtlı ekonomihedefine giden yolda ülkemiz için büyük bir adım atarak birlikte paranındijitalleşmesini sağlamak.

·       Ülkemize ait olanve esasen oldukça önemi bulunan ödeme verisinin ülke içerisinde kalmasınısağlamak.

·       Kayıt dışı paragönderimleri ve alışverişleri kayıtlı hale getirmek.

 

5.  Sistem nasılişleyecek? Bundan bahsedebilir misiniz? Kullanım alanları, sunduğu avantajlarneler olacak?

TürkiyeOrtak Ödeme Platformu ile toplumun her kesimi alışverişten ulaşıma kadar tümgünlük harcamalarını kolaylıkla ve güvenle yapabilecek. Vatandaşlarımızınayrıcalıklar sunan pek çok hizmete ulaşabildiği Türkiye Ortak Ödeme Platformuile:

·       Alışverişten,ulaşıma tüm günlük harcamalar kolay ve güvenle yapılabilecek.

·       Türkiye’ye aitolan ve aslında oldukça stratejik önemi bulunan Ödeme Verisi ülke içindekalacak

·       Kayıt dışı paragönderimi ve alışverişler kayıtlı hale gelecek.

·       Nüfusun yüzde43’ünü[1]oluşturan ve banka hesabı bulunmayan kişilere para yükleme ve para transferigibi finansal işlemleri ulaştıracak.

·       Yurtdışı ödemeşemalarına ödenen takas komisyonları azalacak.

·       Sanal cüzdanüzerinden para gönderimi ile maliyetler azalacak.

·       Güvenlikstandartları artırılacak.

·       KOBİ’lereyüzbinlerce kişiye maliyetsiz ulaşma imkânı sunulacak.

Sistem işleyişine bakacak olursak;

 Image

6.  Bu platform,bireysel kullanıcıya ne gibi faydalar sunacak?

Türkiye’ninneresinde olursa olsun, vilayet, kasaba, köy ya da mahalle fark etmeksizinvatandaşlarımız parasal işlemlerinde bu yaygın ağdan yararlanabilecekler.Türkiye Ortak Ödeme Platformu, evine ekmek almak, elektrik faturasını ödemek,askerdeki oğluna ya da gurbetteki babasına para göndermek gibi basit gibigörünen ancak vatandaşlarımız için hayati önem taşıyan günlük ödemeihtiyaçlarını yaygın bir ağa sahip tek bir platform üzerinden 7/24, anındayapılabilmesine imkân verecek.

 7.  Türkiye OrtakÖdeme Platformu ne zaman hizmet vermeye başlayacak? Tarih verebilir misiniz?

Türkiye Ortak Ödeme Platformu’nun bir an önce vatandaşlarımızın hizmetinegirmesi için çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Günlük yaşamın her alanındakullanılacak ödeme çözümümüzü en kısa zamanda hayata geçirmeyi planlıyoruz.

8.  İşbirliğindensöz ederken, alışverişten, sinemaya, futbol karşılaşmalarından günlük hayatınpek çok anında bu cüzdanı kullanabileceğimizi söylediniz. Örneğin maçlara girişiçin gerekli olan Passolig var biliyorsunuz. Bu platform sayesinde ile maçlarada girebileceksek, cüzdan Passolig uygulamasının yerini alıyor diyebilir miyiz?Burada nasıl bir formül işleyecek?

Bunoktada, “işbirliği” kilit kelimemiz. Ödeme çözümleri hayatın her alanındamevcut. Şehir içi ulaşımda kullanılan ön ödemeli kartlar, tek kullanımlıksinema, tiyatro, spor müsabakası biletleri, HGS, kiosklardan yapılan faturaödemeleri, restoranlarda yapılan mobil ödemeler gibi hayatın her alanına temaseden sayısız ödeme çözümü mevcut. Bu çözümlerin bir bölümü son dereceteknolojikken bir bölümü ise geleneksel yöntemlerle yapılıyor. Ancakadetlerinin ve çeşitliliğin teknolojik gelişmeler doğrultusunda artacağınırahatlıkla söyleyebiliriz.

Buplatform, hali hazırda farklı alanlarda ortaya konan tüm ödeme çözümlerinikendisine rakip olarak konumlamıyor aksine “faydalı işbirliği alanı” olarakyorumluyor ve kazan – kazan prensibi ile hareket ediyor. “İnsanımızın hayatınıdaha fazla nasıl kolaylaştırabiliriz”, aslında tüm odağımız bu. Dolayısıyla,kağıt üstünde “rakip” olarak addedilen tüm çözümlere “rekaberlik” (Rekabet ve Beraberlik kelimelerinin birleşimi,Endüstri 4.0 çağının getirdiği yeni bir kavram) doğrultusunda yaklaşıyor,vatandaşımızın hayatını teknolojiye uyumlu, güvenli bir hale getirmeyi misyonediniyoruz.

9.  Platform,kurumsal alanda ne gibi faydalar sunacak?

Ülkemizinkalkınması ve ticaretin gelişmesi açısından küçük ve orta ölçekliişletmelerimizin hizmetlerini yaygınlaştırması, finansal olarak en uygun, enhızlı ve müşterilerine yerinde hizmet verebilmeleri önemlidir. Türkiye OrtakÖdeme Platformu güçlü altyapısı, finansal hizmetlere kazandıracağı mobilyetkinlikler ve sunacağı maliyet avantajı ile esnafımızın müşterilerine arzuettiği hizmetin sonucunda oluşacak finansal işlemleri daha kolay ve daha hızlıyapmasını sağlamasına destek verecektir.

10.                    Platformun dünyada benzer örnekleri var mı?

Dünyada“milli” olarak nitelendirebileceğimiz, farklı finansal kuruluşların bir arayagelmesi ile oluşturulan “Vocalink (Birleşik Krallık), Equens (Avrupa), Nets(Singapur), Swish (İsveç)” gibi birçok finansal işlemlerin entegrasyonunusağlayan firma bulunmaktadır.

11.                    Platformdansadece Turkcell ve Türk Telekom aboneleri mi yararlanabilecek?

Hayır, platform tüm mobil abonelere açıkolacaktır.

12.                    Bu oluşumdaVodafone neden yer almadı?

Projeyekatkısı olabileceği düşünülen tüm kurumlarla gerekli iletişim yapılmış olup bukurumların proje hakkındaki değerlendirmeleri devam etmektedir.

13.                    BKM Ekspresile bir rekabet ya da tam tersi iş birliği mevcut mu?

Kartlı ve dijital ödeme çözümlerininyaygınlaştırılması noktasında BKM’nin çok önemli bir misyonu var. Bu alanayaptıkları yatırımları çok değerli buluyoruz ve yeni dönemde de bu değeribirlikte çok daha yukarılara taşıyacağımızı düşünüyoruz.

14.                    Milli ödemeşeması TROY ile ilgili değerlendirmeniz nedir? Visa, Mastercard gibiuluslararası güçlü markalarla rekabet gücünü nasıl değerlendiriyorsunuz?

Yurtiçindeönemli bir açığı kapattıklarını ve iyi bir alternatif oluşturduklarınıdüşünüyoruz. Özellikle yurtiçinde oluşan bu yeni alternatifle piyasaya rekabetgetirdiler. Bu rekabetin sektöre ve son kullanıcıya büyük yararları olacağıaçık. İlerleyen yıllarda özellikle yakın coğrafyada da Troy’un ödemepiyasalarına hareket kazandıracağından ve hepimizi gururlandıracağından eminiz.

15.                    Bu platformaönümüzdeki dönemde farklı sektörlerden de şirketlerin katılımlarını bekliyor musunuz?

Sistemin yaygınlaşması hem paydaşlarına hemde nihai kullanıcılarına fayda sağlayacağından temel prensip olarak buyaklaşımı benimsemekteyiz. Platformla hem yerli hem de uluslararası yeni girişimlere ve firmalaraaltyapı sunulacaktır. Dolayısıyla her sektörden firma bu platformdanfaydalanabilecektir.

16.                    Kullanıcılarnakit paraya ihtiyacı olduğunda bu parayı platform üyeleri aracılığıyla nasılalacaktır?

Platformüyesi tüm kurumların şubelerinden, ATM’lerinden ve bayilerinden paraçekilebilecektir.

17.                    Banka hesabıbulunmayanların nüfusumuzun %43’ünü oluşturduğundan bahsettiniz. Kurduğunuzplatformla bu hedef kitleye ne kadar sürede ulaşmayı planlıyorsunuz?

Türkiye Ortak Ödeme Platformu’nun kurucusuolan kurumlarımız tüm vatandaşlarımızın gündelik hayatında yararlanmaktaolduğu, yaşama dokunan finansal, teknolojik, ulaşım ve iletişim alanlarındayurtiçinde ve yurtdışında hizmet vermektedir. Ülkemizin gençleşen ve değişendemografik yapısı, gençlerimizin finansal işlemlerinde dijital ürün vehizmetlere yönelik eğilimi gözlemlendiğinde, ortak ödeme platformununsağlayacağı katılımcı altyapı,  ülkemizdefinansal kapsayıcılığın artmasındaki en önemli paydaşlardan birisi olacaktır.Önümüzdeki 5 (beş) yıllık süreçte platformun toplumun önemli bir kesimineerişeceğine inanıyoruz.

18.                    T.C.Başbakanlık bu projenin neresinde? Projeye ne gibi katkıları, ne gibiteşvikleri oldu?

Ülkemizin ekonomik refahı ve bulunduğumuzcoğrafyada finansal bir merkez olma hedefimizden ötürü, Finansal Teknolojialanında yapılan her yatırım ve girişim hükümetimiz açısından önemlidir.Dolayısıyla bu tür oluşumlarda Başbakanlığımız desteğini bizlerdenesirgememektedir.

19.                    Platformunişleyişi Rekabet Kurumu ilkelerine uygun mu?

Platformun rekabet kurallarına uygun olduğunubunun yanı sıra bu platformun rekabeti teşvik edeceğini düşünüyoruz.

20.                    Bankacılıksisteminin kullanmış olduğu kredi kartları özellikle Belediyelerin tasarrufundabulunan “Elektronik Ücret Toplama Sistemleri ” altyapısında kullanılabilecekmi?

Vatandaşıngünlük ihtiyaçlarını karşıladığı kartların haricinde özellikle kredikartlarının ücret toplama sistemi terminallerinde kullanılması henüzplanlanmamıştır.

21.                    Türkiye OrtakÖdeme Platformu’nun ulaşımda sağlayacağı yenilikler neler olacaktır?

62No.lu “Ulaştırma Sistemlerinde e-Ödeme Standartları” eylem planı ile toplutaşımada elektronik ödeme sistemleri, akıllı kart, mobil ve e-biletuygulamalarının standartlaştırılması, ülke çapında yaygınlaştırılması veentegrasyonuna yönelik bir fizibilite raporu hazırlanması, bu rapor sonucundaülkemiz için en uygun toplu taşıma ödeme sistemi modeline yönelik önerileroluşturulması hedeflenmektedir.

22.                    Platformunyazılımı Türk mühendisler tarafından mı geliştirilecek?

TamamenMilli Kaynaklar kullanılarak geliştirilecektir.

 DünyaBankası, Ağustos 2017

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)

Facebook YorumlarıDisqus Yorumları